Įrankių namelis 5

Įrankių namelis 5

Įrankių namelis 5

Įrankių namelis
Namuko matmenys: 3000x2500mm
Namuko matmenys: 2500x2200mm
Sienų storis: 20mm
1 dvivėrės durys
Stogas ir grindys – įlaiduotų lentų

Namuko planas: