Įrankių namelis 4

Įrankių namelis 4

Įrankių namelis 4

Namuko matmenys: 3000x2500mm
Sienų storis: 35mm
1 dvivėrės durys
Plokščias stogas

Namuko planas: