Įrankių namelis 1

Įrankių namelis 1

Įrankių namelis 1

Namuko matmenys: 1800x1200mm
Sienų storis: 20mm
1 dvivėrės durys
Stogas ir grindys – įlaiduotų lentų

Namuko planas: